סויסיא מכירות פומביות

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים

אני מעוניין לקבל מבית המכירות סויסיא מכירות פומביות התראות על מכירות חדשות
מאשר


בית המכירות "סויסיא" הוקם ע"י צוות העוסקים בתחום - ספרים עתיקים, ספרים נדירים, כתבי יד, מכתבי רבנים, פרטי אספנות,ועוד.
המכירות מתקיימות דרך האינטרנט ללא אולם וכרוז. 
בית המכירות הוקם במטרה 
להביא לאספנים ולאוהבי חפצי אמנות יודאיקה ויד שניה פריטים במחירי פתיחה השווים לכל כיסבית המכירות מקבל להערכה ולמכירה מפריט בודד ועד לאוסף גדול' מטפל בעזבונות, ירושות, מכתבים, אמנות, מטבעות, שטרות, בולים, אספנות,ועוד. 


צור קשר עם בית המכירות
טלפון
 
כתובת מייל
אתר


מעוניין לקבל התראה כשיוצא קטלוג חדש של בית המכירות "סויסיא מכירות פומביות"?  הגדרת התראות

החנות של סויסיא מכירות פומביות

מכירות שהסתיימו

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 37

6.10.21
ספרים נדירים - ספרי קדש - חסידות - קבלה - חתימות הגהות והקדשות רבנים - ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 36

29.6.21
ספרים נדירים - בכל יום נוספים פריטים לקטלוג!!! קבלה - חסידות - חתימות והגהות רבניות - דפוסי ליוורנו, שאלוניקי, פיסא, אמשטרדם - בבילוגרפיה - חפצי נוי - שטרות ומטבעות, ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 35

5.5.21
ספרי קדש נדירים - קבלה זוהר חסידות - הקדשות חתימות והגהות רבנים ואדמורים - מטבעות - חנוכיות ועוד. -

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 34

18.3.21
ספרי קדש נדירים - הגדות לפסח - הגהות חתימות והקדשות רבנים - חסידות - קבלה וזוהר - ביבליוגרפיה - דפוסי שאלוניקי - ניירת ומכתבים - שטרות ומטבעות - אספנות וחפצי נוי

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 33

22.2.21
ספרי קדש נדירים - חסידות - קבלה - כתבי יד - מכתבים - כרזות - הגהות וחתימות - חב"ד שטרות - דפוסי מרוקו - אלגיר - תונס - ליוורנו - אזמיר - שאלוניקי - שטרות ומטבעות - חפצים ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 32

4.1.21
ספרים נדירים שנות הר' - ש' - קבלה וחסידות - הקדשות הגהות וחתימות - אוסף דפוסי ירושלם - בבילוגרפיה - דפוסי ליוורנו, אזמיר, קושטא, אמשטרדם - מחזורים - כתבי יד ושטרות תימן - כלי כסף - יודאיקה ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 31

18.11.20
ספרים נדירים-ספרי קדש-חסידות-קבלה-חתימות הקדשות והגהות רבנים-ביביליוגרפיה-דפוסי מרוקו לוב אלגיר תונס עירק ליוורנו שאלוניקי קושטא אזמיר-כלי כסף-יודאיקה-חפצי נוי ואספנות-שטרות מטבעות ובולים ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 30

13.10.20
ספרי קדש נדירים - קבלה - חסידות - חתימות הקדשות והגהות חכמי ספרד ואשכנז - מחזורים - ביבלוגרפיה - יודאיקה - כלי כסף - אספנות - שטרות ומטבעות בולים ומעטפות ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 29

25.8.20
ספרי קדש - חסידות - קבלה - זוהר - חפצי צדיקים - מכתבים - חתימות והקדשות רבנים - יודאיקה - כלי כסף - ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 28

10.8.20
חפצי צדיקים - ספרי קדש - קבלה - חתימות הגהות והקדשות רבנים - בביליוגרפיה - מהדורות פקסימיליה - כלי כסף - יודאיקה - שטרות ומטבעות - אספנות - חפצי נוי- ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 27

29.6.20
סויסיא - ספרי קדש - זוהר וקבלה - בביליוגרפיה - מכתבים - יהלומים - כלי כסף - תכשיטים - מגילת אסתר מינאטורית - ציור מהמקובל פטילון - אספנות - שטרות ומטבעות.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 26

25.5.20
ספרי קדש, זהר, קבלה, חסידות, פולמוס, חתימות והקדשות רבנים, מכתבי רבנים, דפוסים ראשונים, יודאיקה, כלי כסף, חפצי נוי, שטרות, מטבעות, אספנות וחפצי נוי, ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 25

23.4.20
סויסיא- הוספנו פריטים חדשים!! ספרי קדש, חסידות, קבלה, הקדשות וחתימות רבנים, חבד, שטרות ומטבעות, חפצי נוי, אספנות, ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 24

23.3.20
הוספנו פריטים חדשים -ספרי קדש חסידות, חבד כתבי יד הבן איש חי, בבא סאלי, החזון איש, ספרים מספרית הדב"ש חתימות והגהות, דפוסי ליוורנו אזמיר שאלוניקי ונציה, יהלומים, יודאיקה, חפצי נוי ואספנות, ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 23

13.2.20
ספרי קדש, דפוסי אזמיר שאלוניקי קושטא ונציה וירושלים, דרשה של הבן איש חי, חתימות והקדשות רבנים, עותקים מספרית הדב"ש, יהלומים, תכשיטים וכלי כסף וזהב, שטרות ומטבעות, חפצי אספנות, ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 22

14.1.20
ספרי קדש, כתבי יד חתימות והקדשות, יהלומים, תכשיטים, לבוש תמני, חנוכיות, יודאיקה, כלי כסף, חפצי אספנות וינטג, ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 21

10.12.19
סויסיא - ספרי קדש, חסידות, מכתבים ניירת חתימות והקדשות, שטרות ומטבעות ברכה חבד, מבחר חנוכיות יחודיות, יודאיקה, חפצי אספנות ווינטג' ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 20

20.11.19
ליקוטי מוהר"ן אוסטרהא תקס"ח-מהדורה ראשונה,כתב יד 'הבן איש חי', שטרות מהרבי מחב"ד, ניירת מכתבים חתימות והקדשות, תמונות ועיתונים, ספרי קדש וקבלה,חכמי מרוקו, יודאיקה,תכשיטים מכסף, שטרות ומדליות, ועוד.
קטלוג בפורמט pdf

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 19

6.10.19
ספרי קדש, קבלה, חסידות, חתימות והקדשות רבנים, ניירת, מגילות אסתר, יודאיקה, תכשיטי כסף, שטרות מטבעות ומדליות, רכבי אספנות ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 18

21.8.19
ספרי קדש,דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, חסידות, קבלה, חתימות והקדשות רבנים ואדמורים, חוברות, שטרות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, חפצי אספנות, כלי נגינה, ועוד. קטלוג בפורמט pdf
קטלוג בפורמט pdf

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 17

18.7.19
סויסיא ספרים-ספרי קדש,שטרות וספרי מרוקו מכתבים והקדשות רבנים ואדמורי"ם, ניירת, מטבעות, חפצי נוי ואספנות, כלי כסף, ועוד.
קטלוג בפורמט pdf

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 16

11.6.19
מכירה פומבית 16 סויסיא-ספרים, חתימות והקדשות אדמורים ורבנים, ניירת, חב"ד, חנוכיות, חפצי נוי ואספנות נדירים, דפי אינקונבולה, כלי כסף ונחושת, ישראליאנה, וינטג ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 15

6.5.19
סויסיא ספרים-הוספנו לקטלוג עשרות פריטים חדשים!!!,מהדורות פקסימיליה,כתבי יד וחתימות רבנים,ניירת,יודאיקה,חנוכיות,חפצים ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 14

27.3.19
ספרים,מהדורות פקסימיליה מהודרות,ספרי מרוקו הקדשות וחתימות,כתבי יד,כתב יד תמני תכלאל,מכתבים,ניירת,כלי כסף,חנוכיות,חפצי אספנות,תמונות,יודאיקה,תכשיטים.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 13

12.2.19
סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,ספרי חכמי מרוקו חתימות והקדשות,ניירת,חפצים,אספנות,יודאיקה,ועוד.

סויסיא מכירות פומביות - מכירה 12

27.12.18
סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבים,ניירת,חתימות והקדשות רבנים ואדמורי"ם, חנוכיות,חפצים,אספנות,כלי כסף, ועוד.

סויסיא מכירות פומביות

3.12.18
סויסיא ספרים-ספרי קדש,הגדות,מחזורים וסדורים,מכתבים,חתימות והקדשות רבנים, ניירת,תפילין נדירות,מהדורות פקסימיליה,חפצים,יודאיקה,אספנות,תכשיטים,ועוד.

סויסיא מכירות פומביות

8.11.18
מכירה מיוחדת תכולת דירה מאוסף פרטי פריטים ממרוקו חנוכיות,כלי כסף,תכשיטים,תמונות,רהיטים מיוחדים,אקדחים,רובים,חרבות וסכינים,ריהוט גן,תשמישי קדושה,פריטי אספנות, ועוד.
קטלוג בפורמט pdf

סויסיא מכירות פומביות

11.10.18
סויסיא ספרים-חסידות,חב"ד שטרות,מהדורות פקסימיליה נדירות,כריכות מפוארות,ניירת,חתימות רבנים ואדמורי"ם,אספנות,יודאיקה,חפצים,חנוכיות.
קטלוג בפורמט pdf

סויסיא מכירות פומביות

23.8.18
סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

סויסיא מכירות פומביות

16.7.18
סויסיא ספרים,מכתבי רבנים ואדמורים,כתבי יד,ישראלינה,יודאיקה,חפצים,חנוכיות,מגשים לפסח,תכשיטים,שיויתי,תמונות,ועוד.

סויסיא מכירות פומביות

6.6.18
סויסיא ספרים-ספרי קדש, כתבי יד , מכתבי רבנים, כתובות,הגדות,פקסימיליה,תחריטים,תמונות,יודאיקה,חפצים,אספנות,וינטג',חנוכיות,צלחות פסח,שיויתי,ועוד,

סויסיא מכירות פומביות

1.5.18
סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

סויסיא מכירות פומביות

5.2.18
סויסיא ספרים-ספרי קדש,חסידות,מכתבי רבנים,כתבי יד,בצלאל,ישראלינה,ספרי קהילה,לועזית,ציונות,הרצל,חוברות,עתונים,תשמישי קדושה,יודאיקה,חנוכיות,אבני חן,עוד.

סויסיא מכירות פומביות

11.12.17
סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,כתבי יד,קמעות,הגדות פקסמיליה,חב"ד,ישראלינה,אספנות,יודאיקה,ועוד. החל מ- 10$.

סויסיא מכירות פומביות

6.11.17
סויסיא אספנות-ספרי קודש, כתבי יד,מכתבי רבנים,ישראלינה,אספנות יודאיקה,תמונות,,כלי כסף, וינטאג',שעונים,חפצי נוי,ועוד.החל מ- $10 חדש! מגילת אסתר עתיקה פיליגרן מכסף.

סויסיא מכירות פומביות

13.9.17
הוספנו פריטים חדשים! תשמישי קדושה,כלי כסף,תכשיטים,שטרות,ספרים,ספרי קודש, ספרי חסידות, ,מגוון תהלים מחזורים וסדורים,חוברות,מכתבי רבנים, היסטוריה וארכאולוגיה של ארץ ישראל , ועוד. כמעט הכל מתחיל ב $10