Suissia Auction House

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים

אני מעוניין לקבל מבית המכירות Suissia Auction House התראות על מכירות חדשות
מאשר


בית המכירות "סויסיא" הוקם ע"י צוות העוסקים בתחום - ספרים עתיקים, ספרים נדירים, כתבי יד, מכתבי רבנים, פרטי אספנות,ועוד.
המכירות מתקיימות דרך האינטרנט ללא אולם וכרוז. 
בית המכירות הוקם במטרה 
להביא לאספנים ולאוהבי חפצי אמנות יודאיקה ויד שניה פריטים במחירי פתיחה השווים לכל כיסבית המכירות מקבל להערכה ולמכירה מפריט בודד ועד לאוסף גדול' מטפל בעזבונות, ירושות, מכתבים, אמנות, מטבעות, שטרות, בולים, אספנות,ועוד. 


צור קשר עם בית המכירות
טלפון
 
כתובת מייל
אתר


מעוניין לקבל התראה כשיוצא קטלוג חדש של בית המכירות "Suissia Auction House"?  הגדר התראות

המכירות הקרובות

החנות של Suissia Auction House

מכירות שהסתיימו

Suissia Auction House - מכירה 24

23.3.20
ישראל
הוספנו פריטים חדשים -ספרי קדש חסידות, חבד כתבי יד הבן איש חי, בבא סאלי, החזון איש, ספרים מספרית הדב"ש חתימות והגהות, דפוסי ליוורנו אזמיר שאלוניקי ונציה, יהלומים, יודאיקה, חפצי נוי ואספנות, ועוד.

Suissia Auction House - מכירה 23

13.2.20
ישראל
ספרי קדש, דפוסי אזמיר שאלוניקי קושטא ונציה וירושלים, דרשה של הבן איש חי, חתימות והקדשות רבנים, עותקים מספרית הדב"ש, יהלומים, תכשיטים וכלי כסף וזהב, שטרות ומטבעות, חפצי אספנות, ועוד.

Suissia Auction House - מכירה 22

14.1.20
ישראל
ספרי קדש, כתבי יד חתימות והקדשות, יהלומים, תכשיטים, לבוש תמני, חנוכיות, יודאיקה, כלי כסף, חפצי אספנות וינטג, ועוד.

Suissia Auction House - מכירה 21

10.12.19
ישראל
סויסיא - ספרי קדש, חסידות, מכתבים ניירת חתימות והקדשות, שטרות ומטבעות ברכה חבד, מבחר חנוכיות יחודיות, יודאיקה, חפצי אספנות ווינטג' ועוד.

Suissia Auction House - מכירה 20

20.11.19
ישראל
ליקוטי מוהר"ן אוסטרהא תקס"ח-מהדורה ראשונה,כתב יד 'הבן איש חי', שטרות מהרבי מחב"ד, ניירת מכתבים חתימות והקדשות, תמונות ועיתונים, ספרי קדש וקבלה,חכמי מרוקו, יודאיקה,תכשיטים מכסף, שטרות ומדליות, ועוד.
קטלוג בפורמט pdf

Suissia Auction House - מכירה 19

6.10.19
ישראל
ספרי קדש, קבלה, חסידות, חתימות והקדשות רבנים, ניירת, מגילות אסתר, יודאיקה, תכשיטי כסף, שטרות מטבעות ומדליות, רכבי אספנות ועוד.

Suissia Auction House - מכירה 18

21.8.19
ישראל
ספרי קדש,דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר, חסידות, קבלה, חתימות והקדשות רבנים ואדמורים, חוברות, שטרות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, חפצי אספנות, כלי נגינה, ועוד. קטלוג בפורמט pdf
קטלוג בפורמט pdf

Suissia Auction House - מכירה 17

18.7.19
ישראל
סויסיא ספרים-ספרי קדש,שטרות וספרי מרוקו מכתבים והקדשות רבנים ואדמורי"ם, ניירת, מטבעות, חפצי נוי ואספנות, כלי כסף, ועוד.
קטלוג בפורמט pdf

Suissia Auction House - מכירה 16

11.6.19
ישראל
מכירה פומבית 16 סויסיא-ספרים, חתימות והקדשות אדמורים ורבנים, ניירת, חב"ד, חנוכיות, חפצי נוי ואספנות נדירים, דפי אינקונבולה, כלי כסף ונחושת, ישראליאנה, וינטג ועוד.

Suissia Auction House - מכירה 15

6.5.19
ישראל
סויסיא ספרים-הוספנו לקטלוג עשרות פריטים חדשים!!!,מהדורות פקסימיליה,כתבי יד וחתימות רבנים,ניירת,יודאיקה,חנוכיות,חפצים ועוד.

Suissia Auction House - מכירה 14

27.3.19
ישראל
ספרים,מהדורות פקסימיליה מהודרות,ספרי מרוקו הקדשות וחתימות,כתבי יד,כתב יד תמני תכלאל,מכתבים,ניירת,כלי כסף,חנוכיות,חפצי אספנות,תמונות,יודאיקה,תכשיטים.

Suissia Auction House - מכירה 13

12.2.19
ישראל
סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,ספרי חכמי מרוקו חתימות והקדשות,ניירת,חפצים,אספנות,יודאיקה,ועוד.

Suissia Auction House - מכירה 12

27.12.18
ישראל
סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבים,ניירת,חתימות והקדשות רבנים ואדמורי"ם, חנוכיות,חפצים,אספנות,כלי כסף, ועוד.

Suissia Auction House

3.12.18
ישראל
סויסיא ספרים-ספרי קדש,הגדות,מחזורים וסדורים,מכתבים,חתימות והקדשות רבנים, ניירת,תפילין נדירות,מהדורות פקסימיליה,חפצים,יודאיקה,אספנות,תכשיטים,ועוד.

Suissia Auction House

8.11.18
ישראל
מכירה מיוחדת תכולת דירה מאוסף פרטי פריטים ממרוקו חנוכיות,כלי כסף,תכשיטים,תמונות,רהיטים מיוחדים,אקדחים,רובים,חרבות וסכינים,ריהוט גן,תשמישי קדושה,פריטי אספנות, ועוד.
קטלוג בפורמט pdf

Suissia Auction House

11.10.18
ישראל
סויסיא ספרים-חסידות,חב"ד שטרות,מהדורות פקסימיליה נדירות,כריכות מפוארות,ניירת,חתימות רבנים ואדמורי"ם,אספנות,יודאיקה,חפצים,חנוכיות.
קטלוג בפורמט pdf

Suissia Auction House

23.8.18
ישראל
סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,קבלה,מכתבי רבנים,ניירת ומסמכים,יודאיקה,צלחות פסח,בתי מזוזה,תכשיטים,ועוד.

Suissia Auction House

16.7.18
ישראל
סויסיא ספרים,מכתבי רבנים ואדמורים,כתבי יד,ישראלינה,יודאיקה,חפצים,חנוכיות,מגשים לפסח,תכשיטים,שיויתי,תמונות,ועוד.

Suissia Auction House

6.6.18
ישראל
סויסיא ספרים-ספרי קדש, כתבי יד , מכתבי רבנים, כתובות,הגדות,פקסימיליה,תחריטים,תמונות,יודאיקה,חפצים,אספנות,וינטג',חנוכיות,צלחות פסח,שיויתי,ועוד,

Suissia Auction House

1.5.18
ישראל
סויסיא ספרים-ספרי קדש,מכתבי רבנים,קמעות,פקסימיליה,הגדות,יודאיקה,בצלאל,חסידות,חפצים,ועוד.

Suissia Auction House

5.2.18
ישראל
סויסיא ספרים-ספרי קדש,חסידות,מכתבי רבנים,כתבי יד,בצלאל,ישראלינה,ספרי קהילה,לועזית,ציונות,הרצל,חוברות,עתונים,תשמישי קדושה,יודאיקה,חנוכיות,אבני חן,עוד.

Suissia Auction House

11.12.17
ישראל
סויסיא ספרים ספרי קדש,חסידות,כתבי יד,קמעות,הגדות פקסמיליה,חב"ד,ישראלינה,אספנות,יודאיקה,ועוד. החל מ- 10$.

Suissia Auction House

6.11.17
ישראל
סויסיא אספנות-ספרי קודש, כתבי יד,מכתבי רבנים,ישראלינה,אספנות יודאיקה,תמונות,,כלי כסף, וינטאג',שעונים,חפצי נוי,ועוד.החל מ- $10 חדש! מגילת אסתר עתיקה פיליגרן מכסף.

Suissia Auction House

13.9.17
ישראל
הוספנו פריטים חדשים! תשמישי קדושה,כלי כסף,תכשיטים,שטרות,ספרים,ספרי קודש, ספרי חסידות, ,מגוון תהלים מחזורים וסדורים,חוברות,מכתבי רבנים, היסטוריה וארכאולוגיה של ארץ ישראל , ועוד. כמעט הכל מתחיל ב $10