Refaeli

שדרות לוי אשכול 14 ירושלים

אני מעוניין לקבל מבית המכירות Refaeli התראות על מכירות חדשות
מאשר

בית מכירות פומביות רפאלי, הוקם על ידי האחים ישראל ודניאל רפאלי ב 2017.
ישראל רפאלי מתמחה בחקר כתבי יד גדולי ישראל, לרבות תולדות חייהם וספרים שחיברו.
במשך שנים רבות פיענח מאות כתבי יד, מכתבים, חתימות והגהות גדולי ישראל. קטלג אלפי פריטים שהוצעו למכירות פומביות ורכש ידע רב ונסיון עשיר בתחום של הקודש.
בית מכירות פומביות רפאלי, נוטל על עצמו משימה של שימור פרטי נכס יהודים וקדושים שלא יאבדו בתהום הנשיה. כל פריט המגיע למשרדינו מתקבל בסבלנות רבה תוך בדיקה מקיפה ומחקר אמין ככל שידיו ושכלו של אדם מגעת. הפריטים עוברים את שבט הביקורת על מקוריותם ואמיתותם תוך תיאור מדויק ומהימן.
בית המכירות מקבל פריטים מכל הסוגים, ומטעמו מומחים בעלי ידע רב ונסיון עשיר בתחום של כתבי יד, ספרי קודש נדירים, מכתבי רבנים וחתימות של רבנים מכל גווני הקשת.
אנו משקיעים את מיטב המאמצים והמחקר כדי להביא את הידע המדויק והמקיף ביותר מן העבר שיש לכל פריט.

צור קשר עם בית המכירות
טלפון
 
כתובת מייל
0547211810
050-4165689


מעוניין לקבל התראה כשיוצא קטלוג חדש של בית המכירות "Refaeli"?  הגדרת התראות

מכירות עתידיות

Refaeli - מכירה 25

יום שני, 8.11.21, 14:00
כתבי יד וספרים נדירים, אוצרות מספריות גדולי ישראל, יודאיקה

מכירות שהסתיימו

Refaeli - מכירה 24

17.8.21
כתבי יד, ספרי קבלה ועוד
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 23

15.6.21
ספרי קודש נדירים. כתבי יד. חסידות. מחקר וביבליוגרפיה
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 22

חלק ב'
12.5.21
יודאיקה, חפצי אספנות, ציונות שואה וארץ ישראל, יין, בולים

Refaeli - מכירה 22

חלק א'
12.5.21
ספרי קודש, חסידות, ביבליוגרפיה ותולדות

Refaeli - מכירה 21

14.3.21
ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים

Refaeli - מכירה 20

חלק ג'
9.2.21
כתבי יד, קבלה וחסידות, דפוסים מוקדמים. אוספי ספרים. היסטוריה וארץ ישראל

Refaeli - מכירה 20

חלק ב'
9.2.21
ספריית יהדות הונגריה

Refaeli - מכירה 20

חלק א'
9.2.21
ספרייתו של הביבליוגרף הנודע הרב יצחק יודלוב הי"ו

Refaeli - מכירה 19

23.12.20
כתבי יד, מכתבי רבנים, חסידות, יהדות הונגריה, דפוסים מוקדמים, ספרי יסוד, ספרי תורה, יהדות טורקיה, איטליה, ארם צובה ומרוקו, ביבליוגרפיה ומחקר, אנטישמיות, ארץ ישראל, היסטוריה, פולמוס ועוד

Refaeli - מכירה 18

17.11.20

Refaeli - מכירה 17

14.9.20
מכירה מיוחדת - חדר עבודתו של מר ישעיהו וינוגרד ז"ל מחבר "אוצר הספר העברי" - ביבליוגרפיה, מחקר, פקסמילות, קטלוגים, היסטוריה, אומנות, כתבי עת, ספרי קודש

Refaeli - מכירה 16

17.8.20
מגילות אסתר, היסטוריה וביבליוגרפיה, דפוסי זיטאמיר, דפוסי ערש, דפוסי אמשטרדם, חסידות, יהדות: הונגריה, תימן, ארם צובה, מרוקו, איטליה, אוספי ספרים, שואה ושארית הפליטה
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 15

22.6.20
כתבי יד נדירים \ ספרי יסוד \ חסידות \ הגהות גדולי ישראל \ עותקים מיוחסים \ מכתבים \ כתבי עת
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 14

13.5.20
כתבי יד - ספרים - הגהות - ירושלים - היסטוריה - ארץ ישראל - חפצים
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 13

24.3.20

Refaeli - מכירה 12

18.2.20
כתבי יד, מכתבי רבנים, ספרי יסוד, חסידות, ספרי קודש וספרות כללית, ציורים, דפוסי לונדון. ציונות.
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 11

16.12.19
יהדות איטליה - אוסף עתיק ומיוחד של כתבי יד וספרים. יהדות תימן. יהדות מרוקו. חסידות. ספרים משנות הר' והש'. תגליות ביבליוגרפיות. פלשתינה
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 10

30.10.19
פריטים מיוחדים
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 9

29.7.19
ספרים. כתבי יד. מכתבי רבנים, עותקים מיוחסים לגדולי ישראל
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 8

12.6.19
כתבי יד. חסידות. הגהות וחתימות גדולי ישראל. ספרי קודש. דפוסי ערש. יהדות הונגריה, מרוקו, תימן ופרס. אוטוגרפים של מאורי איטליה. תקופת המנדט. ציונות שואה וארץ ישראל.
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli

3.4.19
מקוונת מס' 4 - ארץ ישראל, ירושלים, שואה, חסידות, ספרים, מכתבי רבנים

Refaeli - מכירה 7

חלק ב'
4.3.19
אוספים חשובים. ספרים. חסידות. סלאויטה וזיטאמיר. כתבי יד. מכתבים. הגהות וחתימות. ציונות. תקופת השואה. ירושלים והישוב. חפצים. לאדינו. ועוד.
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 7

חלק א'
3.3.19
ספרים נדירים. חסידות. כתבי יד. מכתבים. הגהות וחתימות. ציונות. תקופת השואה. ירושלים. חפצים. לאדינו.
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 6

19.12.18
פריטים היסטורים מתקופת השואה. אוטוגרפים של ענקי הרוח במרוקו. כתבי יד. מכתבי רבנים. חסידות. חתימות-הגהות-הקדשות גדולי ישראל. יהדות איטליה. יהדות הונגריה
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 5

15.10.18
כתבי יד, חסידות, ספרי קודש נדירים, יהדות איטליה, יהדות הונגריה, יהדות מרוקו, מרן ה"בן איש חי" ומשפחתו, מכתבי רבנים, ציונות שואה וחפצים.
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli

8.8.18
מכירה מקוונת 3 - ספרי קודש. הקדשות. חתימות. כתבי יד. מכתבים. ציונות שואה וארץ ישראל

Refaeli - מכירה 4

25.6.18
ספרי קודש נדירים, כתבי יד, חסידות, יודאיקה, מכתבי רבנים, יהדות הונגריה

Refaeli

6.5.18
מכירה מקוונת מס' 2 - ספרי קודש, עותקים מיוחסים, חסידות, ציונות וארץ ישראל, חפצים.

Refaeli - מכירה 3

7.3.18
כתבי יד, ספרי קודש נדירים, חסידות, הגהות - הקדשות וחתימות גדולי ישראל, הגדות של פסח, מכתבי רבנים, חפצים. ספרים מספריית הגאון מטורדא זצ"ל.

Refaeli

8.1.18
מכירה מקוונת מס' 1 - כולל כרוז וללא קהל באולם - ספרי קודש, חסידות, עותקים מיוחסים, מכתבי רבנים, כתבי יד, חתימות הקדשות ועוד

Refaeli - מכירה 2

4.12.17
ספרי קודש נדירים. מכתבי רבנים, חסידות, סלאוויטא וזיטאמיר, כתבי יד, עותקים מיוחסים, כרזות, תמונות ועוד

Refaeli - מכירה 1

30.8.17
ספרי קודש נדירים. מכתבי רבנים ואדמורי"ם. חסידות. כתבי יד. ספרים עם הגהות גדולי ישראל