Refaeli

מזור 6, ירושלים

אני מעוניין לקבל מבית המכירות Refaeli התראות על מכירות חדשות
מאשר

בית מכירות פומביות רפאלי, הוקם על ידי האחים ישראל ודניאל רפאלי ב 2017.
ישראל רפאלי מתמחה בחקר כתבי יד גדולי ישראל, לרבות תולדות חייהם וספרים שחיברו.
במשך שנים רבות פיענח מאות כתבי יד, מכתבים, חתימות והגהות גדולי ישראל. קטלג אלפי פריטים שהוצעו למכירות פומביות ורכש ידע רב ונסיון עשיר בתחום של הקודש.
בית מכירות פומביות רפאלי, נוטל על עצמו משימה של שימור פרטי נכס יהודים וקדושים שלא יאבדו בתהום הנשיה. כל פריט המגיע למשרדינו מתקבל בסבלנות רבה תוך בדיקה מקיפה ומחקר אמין ככל שידיו ושכלו של אדם מגעת. הפריטים עוברים את שבט הביקורת על מקוריותם ואמיתותם תוך תיאור מדויק ומהימן.
בית המכירות מקבל פריטים מכל הסוגים, ומטעמו מומחים בעלי ידע רב ונסיון עשיר בתחום של כתבי יד, ספרי קודש נדירים, מכתבי רבנים וחתימות של רבנים מכל גווני הקשת.
אנו משקיעים את מיטב המאמצים והמחקר כדי להביא את הידע המדויק והמקיף ביותר מן העבר שיש לכל פריט.

צור קשר עם בית המכירות
טלפון
 
כתובת מייל
0547211810
050-4165689


מעוניין לקבל התראה כשיוצא קטלוג חדש של בית המכירות "Refaeli"?  הגדר התראות

המכירות הקרובות

מכירות שהסתיימו

Refaeli - מכירה 9

יום שני, 29.7.19
ישראל
ספרים. כתבי יד. מכתבי רבנים, עותקים מיוחסים לגדולי ישראל
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 8

יום רביעי, 12.6.19
ישראל
כתבי יד. חסידות. הגהות וחתימות גדולי ישראל. ספרי קודש. דפוסי ערש. יהדות הונגריה, מרוקו, תימן ופרס. אוטוגרפים של מאורי איטליה. תקופת המנדט. ציונות שואה וארץ ישראל.
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli

יום רביעי, 3.4.19
ישראל
מקוונת מס' 4 - ארץ ישראל, ירושלים, שואה, חסידות, ספרים, מכתבי רבנים

Refaeli - מכירה 7

חלק ב'
יום שני, 4.3.19
ישראל
אוספים חשובים. ספרים. חסידות. סלאויטה וזיטאמיר. כתבי יד. מכתבים. הגהות וחתימות. ציונות. תקופת השואה. ירושלים והישוב. חפצים. לאדינו. ועוד.
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 7

חלק א'
יום ראשון, 3.3.19
ישראל
ספרים נדירים. חסידות. כתבי יד. מכתבים. הגהות וחתימות. ציונות. תקופת השואה. ירושלים. חפצים. לאדינו.
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 6

יום רביעי, 19.12.18
ישראל
פריטים היסטורים מתקופת השואה. אוטוגרפים של ענקי הרוח במרוקו. כתבי יד. מכתבי רבנים. חסידות. חתימות-הגהות-הקדשות גדולי ישראל. יהדות איטליה. יהדות הונגריה
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli - מכירה 5

יום שני, 15.10.18
ישראל
כתבי יד, חסידות, ספרי קודש נדירים, יהדות איטליה, יהדות הונגריה, יהדות מרוקו, מרן ה"בן איש חי" ומשפחתו, מכתבי רבנים, ציונות שואה וחפצים.
קטלוג בפורמט pdf

Refaeli

יום רביעי, 8.8.18
ישראל
מכירה מקוונת 3 - ספרי קודש. הקדשות. חתימות. כתבי יד. מכתבים. ציונות שואה וארץ ישראל

Refaeli - מכירה 4

יום שני, 25.6.18
ישראל
ספרי קודש נדירים, כתבי יד, חסידות, יודאיקה, מכתבי רבנים, יהדות הונגריה

Refaeli

יום ראשון, 6.5.18
ישראל
מכירה מקוונת מס' 2 - ספרי קודש, עותקים מיוחסים, חסידות, ציונות וארץ ישראל, חפצים.

Refaeli - מכירה 3

יום רביעי, 7.3.18
ישראל
כתבי יד, ספרי קודש נדירים, חסידות, הגהות - הקדשות וחתימות גדולי ישראל, הגדות של פסח, מכתבי רבנים, חפצים. ספרים מספריית הגאון מטורדא זצ"ל.

Refaeli

יום שני, 8.1.18
ישראל
מכירה מקוונת מס' 1 - כולל כרוז וללא קהל באולם - ספרי קודש, חסידות, עותקים מיוחסים, מכתבי רבנים, כתבי יד, חתימות הקדשות ועוד

Refaeli - מכירה 2

יום שני, 4.12.17
ישראל
ספרי קודש נדירים. מכתבי רבנים, חסידות, סלאוויטא וזיטאמיר, כתבי יד, עותקים מיוחסים, כרזות, תמונות ועוד

Refaeli - מכירה 1

יום רביעי, 30.8.17
ישראל
ספרי קודש נדירים. מכתבי רבנים ואדמורי"ם. חסידות. כתבי יד. ספרים עם הגהות גדולי ישראל