Refaeli

Mazor St 6, Jerusalem

I would like to get notifications from Refaeli about new auctions
I approve

בית מכירות פומביות רפאלי, הוקם על ידי האחים ישראל ודניאל רפאלי ב 2017.
ישראל רפאלי מתמחה בחקר כתבי יד גדולי ישראל, לרבות תולדות חייהם וספרים שחיברו.
במשך שנים רבות פיענח מאות כתבי יד, מכתבים, חתימות והגהות גדולי ישראל. קטלג אלפי פריטים שהוצעו למכירות פומביות ורכש ידע רב ונסיון עשיר בתחום של הקודש.
בית מכירות פומביות רפאלי, נוטל על עצמו משימה של שימור פרטי נכס יהודים וקדושים שלא יאבדו בתהום הנשיה. כל פריט המגיע למשרדינו מתקבל בסבלנות רבה תוך בדיקה מקיפה ומחקר אמין ככל שידיו ושכלו של אדם מגעת. הפריטים עוברים את שבט הביקורת על מקוריותם ואמיתותם תוך תיאור מדויק ומהימן.
בית המכירות מקבל פריטים מכל הסוגים, ומטעמו מומחים בעלי ידע רב ונסיון עשיר בתחום של כתבי יד, ספרי קודש נדירים, מכתבי רבנים וחתימות של רבנים מכל גווני הקשת.
אנו משקיעים את מיטב המאמצים והמחקר כדי להביא את הידע המדויק והמקיף ביותר מן העבר שיש לכל פריט.

Contact auction house
Phone
 
Email
02-9706150
050-4165689


Want to get an alert when a new catalog is available for Refaeli?  Configure alerts

Upcoming auctions

Ended auctions

Refaeli - Auction 14

May 13, 2020
Israel
Judaica - Books, Manuscripts, Rabbinical Letters, Objects, Israelina
Pdf catalog

Refaeli - Auction 13

Mar 24, 2020
Israel

Refaeli - Auction 12

Feb 18, 2020
Israel

Refaeli - Auction 11

Dec 16, 2019
Israel
Rare books. handwriting. Special collection from Italy
Pdf catalog

Refaeli - Auction 10

Oct 30, 2019
Israel
Special items
Pdf catalog

Refaeli - Auction 9

Jul 29, 2019
Israel
books and manuscripts
Pdf catalog

Refaeli - Auction 8

Jun 12, 2019
Israel
Manuscripts And rare books
Pdf catalog

Refaeli

Apr 3, 2019
Israel
Internet auction number 4

Refaeli - Auction 7

Part 2
Mar 4, 2019
Israel

Refaeli - Auction 7

Part 1
Mar 3, 2019
Israel

Refaeli - Auction 6

Dec 19, 2018
Israel

Refaeli - Auction 5

Oct 15, 2018
Israel

Refaeli

Aug 8, 2018
Israel

Refaeli - Auction 4

Jun 25, 2018
Israel

Refaeli

May 6, 2018
Israel

Refaeli - Auction 3

Mar 7, 2018
Israel

Refaeli

Jan 8, 2018
Israel

Refaeli - Auction 2

Dec 4, 2017
Israel

Refaeli - Auction 1

Aug 30, 2017
Israel
Kodesh Books, Rabanical letters, manuscripts and more