PASAREL

חיים לבנון 18, נווה איתמר, נתניה

אני מעוניין לקבל מבית המכירות PASAREL התראות על מכירות חדשות
מאשר

בית המכירות פסרל בניהולם של מוטי, אדם ותום סנדר נוסד ב-1986 ועורך מכירות פומביות מ-2014.

בית המכירות מקיים כ 5 מכירות בשנה עם 400 פריטים במכירה ומתמחה ביודאיקה, כלי כסף, תכשיטים, אומנות, פריטי אספנות, אומנות דקורטיבית ועתיקות.


צור קשר עם בית המכירות
טלפון
כתובת מייל
אתר


מעוניין לקבל התראה כשיוצא קטלוג חדש של בית המכירות "PASAREL"?  הגדרת התראות

המכירות הקרובות

החנות של PASAREL

מכירות שהסתיימו

PASAREL

25.8.21
אמנות, תכשיטים, שעונים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

23.6.21
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

20.4.21
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

23.2.21
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

29.12.20
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

19.11.20
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

24.9.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד.....

PASAREL

12.8.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד.....

PASAREL

2.7.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד.....

PASAREL

27.5.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

13.4.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

25.2.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, אספנות, ועוד...

PASAREL

27.1.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, שעונים, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

19.12.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד. . .

PASAREL

27.11.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, שעונים, אספנות, ועוד...

PASAREL

30.10.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

12.9.19
אמנות, כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

8.8.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

27.6.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

27.5.19
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

15.4.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

25.2.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

24.1.19
אמנות, כלי כסף, שעונים, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד....

PASAREL

17.12.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

21.11.18
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

16.10.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

13.8.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

26.6.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד....

PASAREL

7.5.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד....

PASAREL

13.3.18
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

23.1.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

7.12.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

8.11.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

13.9.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיטסמטיקה, אספנות, ועוד....

PASAREL

2.8.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים ועוד...

PASAREL

6.7.17
כלי כסף, אמנות, יודאיקה, אספנות, תכשיטים, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

23.5.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

19.4.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

27.3.17
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

23.2.17
מכירה אינטרנטית מבוססת זמן - נומיסמטיקה, כלי כסף, יודאיקה, ספרים, אמנות, תכשיטים ועוד...

PASAREL

6.2.17
אמנות, כלי כסף, יואדיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, עתיקות, אספנות ועוד...

PASAREL

28.12.16
מכירה אינטרנטית מבוססת זמן
כלי כסף, תכשיטים, אמנות, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

5.12.16
מכירה מס' 18
אומנות, עתיקות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

31.10.16
מכירה פומבית מבוססת זמן

PASAREL

28.9.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

24.8.16
מכירה מבוססת זמן - אמנות, יודאיקה, ספרים, כלי כסף, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

3.8.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

23.6.16

מכירה מבוססת זמן

אומנות, יודאיקה, תכשיטים, כלי כסף, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

31.5.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

6.4.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

9.2.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

9.12.15
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

9.11.15
אומנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה ואספנות

PASAREL

17.9.15
אומנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה ואספנות

PASAREL

13.7.15
אומנות, כלי כסף, יודאיקה, שנהב ואספנות

PASAREL

19.5.15
כלי כסף, פרטי אספנות, יודאיקה ותכשיטים