PASAREL

חיים לבנון 18, נווה איתמר, נתניה

אני מעוניין לקבל מבית המכירות PASAREL התראות על מכירות חדשות
מאשר

בית המכירות פסרל בניהולם של מוטי, אדם ותום סנדר נוסד ב-1986 ועורך מכירות פומביות מ-2014.

בית המכירות מקיים כ 5 מכירות בשנה עם 400 פריטים במכירה ומתמחה ביודאיקה, כלי כסף, תכשיטים, אומנות, פריטי אספנות, אומנות דקורטיבית ועתיקות.


צור קשר עם בית המכירות
טלפון
כתובת מייל
אתר


מעוניין לקבל התראה כשיוצא קטלוג חדש של בית המכירות "PASAREL"?  הגדר התראות

החנות של PASAREL

מכירות עתידיות

PASAREL

יום רביעי, 30.10.19, 16:00
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

מכירות שהסתיימו

PASAREL

יום חמישי, 12.9.19
ישראל
אמנות, כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום חמישי, 8.8.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

יום חמישי, 27.6.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

יום שני, 27.5.19
ישראל
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום שני, 15.4.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

יום שני, 25.2.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום חמישי, 24.1.19
ישראל
אמנות, כלי כסף, שעונים, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד....

PASAREL

יום שני, 17.12.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום רביעי, 21.11.18
ישראל
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום שלישי, 16.10.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום שני, 13.8.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

יום שלישי, 26.6.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד....

PASAREL

יום שני, 7.5.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד....

PASAREL

יום שלישי, 13.3.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

יום שלישי, 23.1.18
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

יום חמישי, 7.12.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום רביעי, 8.11.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום רביעי, 13.9.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיטסמטיקה, אספנות, ועוד....

PASAREL

יום רביעי, 2.8.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים ועוד...

PASAREL

יום חמישי, 6.7.17
ישראל
כלי כסף, אמנות, יודאיקה, אספנות, תכשיטים, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

יום שלישי, 23.5.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

יום רביעי, 19.4.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום שני, 27.3.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום חמישי, 23.2.17
ישראל
מכירה אינטרנטית מבוססת זמן - נומיסמטיקה, כלי כסף, יודאיקה, ספרים, אמנות, תכשיטים ועוד...

PASAREL

יום שני, 6.2.17
ישראל
אמנות, כלי כסף, יואדיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, עתיקות, אספנות ועוד...

PASAREL

יום רביעי, 28.12.16
ישראל
מכירה אינטרנטית מבוססת זמן
כלי כסף, תכשיטים, אמנות, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום שני, 5.12.16
ישראל
מכירה מס' 18
אומנות, עתיקות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL

יום שני, 31.10.16
ישראל
מכירה פומבית מבוססת זמן

PASAREL

יום רביעי, 28.9.16
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

יום רביעי, 24.8.16
ישראל
מכירה מבוססת זמן - אמנות, יודאיקה, ספרים, כלי כסף, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL

יום רביעי, 3.8.16
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

יום חמישי, 23.6.16
ישראל

מכירה מבוססת זמן

אומנות, יודאיקה, תכשיטים, כלי כסף, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL

יום שלישי, 31.5.16
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

יום רביעי, 6.4.16
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

יום שלישי, 9.2.16
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

יום רביעי, 9.12.15
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL

יום שני, 9.11.15
ישראל
אומנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה ואספנות

PASAREL

יום חמישי, 17.9.15
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה ואספנות

PASAREL

יום שני, 13.7.15
ישראל
אומנות, כלי כסף, יודאיקה, שנהב ואספנות

PASAREL

יום שלישי, 19.5.15
ישראל
כלי כסף, פרטי אספנות, יודאיקה ותכשיטים