PASAREL

חיים לבנון 18, נווה איתמר, נתניה

אני מעוניין לקבל מבית המכירות PASAREL התראות על מכירות חדשות
מאשר

בית המכירות פסרל בניהולם של מוטי, אדם ותום סנדר נוסד ב-1986 ועורך מכירות פומביות מ-2014.

בית המכירות מקיים כ 5 מכירות בשנה עם 400 פריטים במכירה ומתמחה ביודאיקה, כלי כסף, תכשיטים, אומנות, פריטי אספנות, אומנות דקורטיבית ועתיקות.


צור קשר עם בית המכירות
טלפון
כתובת מייל
אתר


מעוניין לקבל התראה כשיוצא קטלוג חדש של בית המכירות "PASAREL"?  הגדרת התראות

המכירות הקרובות

החנות של PASAREL

מכירות שהסתיימו

PASAREL - מכירה 83

30.5.24
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, שעונים, ריהוט, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 82

2.4.24
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, שעונים, ריהוט, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 81

7.2.24
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, שעונים, אספנות, ועוד...

PASAREL - מכירה 80

14.12.23
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, שעונים, נומיסמטיקה, ועוד...

PASAREL - מכירה 79

13.11.23
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, אוסף מטבעות זהב, ועוד...

PASAREL - מכירה 78

23.10.23
מכירה מיוחדת - אמנות ישראלית בת זמננו.

PASAREL - מכירה 77

21.9.23
מכירה מיוחדת - אמנות ישראלית בת זמננו.

PASAREL - מכירה 76

31.8.23
אמנות, כלי כסף, אספנות, יודאיקה, תכשיטים ועוד...

PASAREL - מכירה 75

22.8.23
מכירה מיוחדת - אמנות ישראלית בת זמננו.

PASAREL - מכירה 74

25.7.23
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 73

26.6.23
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 72

1.5.23
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 71

9.3.23
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 70

30.1.23
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 69

21.12.22
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 68

17.11.22
אמנות, כלי כסף, שעונים, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 67

19.9.22
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 66

27.7.22
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 65

26.5.22
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 64

28.3.22
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 63

26.1.22
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 62

9.12.21
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות, אוסף מטבעות, אוסף עטים מרשים ועוד...

PASAREL - מכירה 61

27.10.21
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות, ועוד...

PASAREL - מכירה 60

25.8.21
אמנות, תכשיטים, שעונים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 59

23.6.21
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 58

20.4.21
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 57

23.2.21
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 56

29.12.20
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 55

19.11.20
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 54

24.9.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד.....

PASAREL - מכירה 53

12.8.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד.....

PASAREL - מכירה 52

2.7.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד.....

PASAREL - מכירה 51

27.5.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 50

13.4.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 49

25.2.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, אספנות, ועוד...

PASAREL - מכירה 48

27.1.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, שעונים, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 47

19.12.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד. . .

PASAREL - מכירה 46

27.11.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, שעונים, אספנות, ועוד...

PASAREL - מכירה 45

30.10.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 44

12.9.19
אמנות, כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 43

8.8.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 42

27.6.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 41

27.5.19
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 40

15.4.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 39

25.2.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 38

24.1.19
אמנות, כלי כסף, שעונים, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד....

PASAREL - מכירה 37

17.12.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 36

21.11.18
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 35

16.10.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 34

13.8.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 33

26.6.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד....

PASAREL - מכירה 32

7.5.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד....

PASAREL - מכירה 31

13.3.18
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 30

23.1.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 29

7.12.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 28

8.11.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 27

13.9.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיטסמטיקה, אספנות, ועוד....

PASAREL - מכירה 26

2.8.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים ועוד...

PASAREL - מכירה 25

6.7.17
כלי כסף, אמנות, יודאיקה, אספנות, תכשיטים, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 24

23.5.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 23

19.4.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 22

27.3.17
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 21

23.2.17
מכירה אינטרנטית מבוססת זמן - נומיסמטיקה, כלי כסף, יודאיקה, ספרים, אמנות, תכשיטים ועוד...

PASAREL - מכירה 20

6.2.17
אמנות, כלי כסף, יואדיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, עתיקות, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 19

28.12.16
מכירה אינטרנטית מבוססת זמן
כלי כסף, תכשיטים, אמנות, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 18

5.12.16
מכירה מס' 18
אומנות, עתיקות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 17

31.10.16
מכירה פומבית מבוססת זמן

PASAREL - מכירה 16

28.9.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 15

24.8.16
מכירה מבוססת זמן - אמנות, יודאיקה, ספרים, כלי כסף, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 14

3.8.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 13

23.6.16

מכירה מבוססת זמן

אומנות, יודאיקה, תכשיטים, כלי כסף, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 12

31.5.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 11

6.4.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 10

9.2.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 9

9.12.15
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 8

9.11.15
אומנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 7

17.9.15
אומנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 6

13.7.15
אומנות, כלי כסף, יודאיקה, שנהב ואספנות

PASAREL

19.5.15
כלי כסף, פרטי אספנות, יודאיקה ותכשיטים
נגישות
menu