PASAREL

חיים לבנון 18, נווה איתמר, נתניה

אני מעוניין לקבל מבית המכירות PASAREL התראות על מכירות חדשות
מאשר

בית המכירות פסרל בניהולם של מוטי, אדם ותום סנדר נוסד ב-1986 ועורך מכירות פומביות מ-2014.

בית המכירות מקיים כ 5 מכירות בשנה עם 400 פריטים במכירה ומתמחה ביודאיקה, כלי כסף, תכשיטים, אומנות, פריטי אספנות, אומנות דקורטיבית ועתיקות.


צור קשר עם בית המכירות
טלפון
כתובת מייל
אתר
+972-9-8610367
http://auctions.pasarel.com/


מעוניין לקבל התראה כשיוצא קטלוג חדש של בית המכירות "PASAREL"?  הגדרת התראות

קנייה ישירה - פריטים שלא נמכרו

PASAREL - מכירה 67

19.9.22
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

החנות של PASAREL

מכירות שהסתיימו

PASAREL - מכירה 66

27.7.22
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 65

26.5.22
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 64

28.3.22
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 63

26.1.22
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 62

9.12.21
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות, אוסף מטבעות, אוסף עטים מרשים ועוד...

PASAREL - מכירה 61

27.10.21
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות, ועוד...

PASAREL - מכירה 60

25.8.21
אמנות, תכשיטים, שעונים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 59

23.6.21
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 58

20.4.21
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 57

23.2.21
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 56

29.12.20
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 55

19.11.20
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 54

24.9.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד.....

PASAREL - מכירה 53

12.8.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד.....

PASAREL - מכירה 52

2.7.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד.....

PASAREL - מכירה 51

27.5.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 50

13.4.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 49

25.2.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, אספנות, ועוד...

PASAREL - מכירה 48

27.1.20
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, שעונים, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 47

19.12.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד. . .

PASAREL - מכירה 46

27.11.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, שעונים, אספנות, ועוד...

PASAREL - מכירה 45

30.10.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 44

12.9.19
אמנות, כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 43

8.8.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 42

27.6.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 41

27.5.19
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 40

15.4.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 39

25.2.19
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 38

24.1.19
אמנות, כלי כסף, שעונים, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד....

PASAREL - מכירה 37

17.12.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 36

21.11.18
אמנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 35

16.10.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 34

13.8.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 33

26.6.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד....

PASAREL - מכירה 32

7.5.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד....

PASAREL - מכירה 31

13.3.18
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 30

23.1.18
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, אספנות, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 29

7.12.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 28

8.11.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 27

13.9.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיטסמטיקה, אספנות, ועוד....

PASAREL - מכירה 26

2.8.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים ועוד...

PASAREL - מכירה 25

6.7.17
כלי כסף, אמנות, יודאיקה, אספנות, תכשיטים, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 24

23.5.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 23

19.4.17
אמנות, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 22

27.3.17
אמנות, כלי כסף, תכשיטים, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 21

23.2.17
מכירה אינטרנטית מבוססת זמן - נומיסמטיקה, כלי כסף, יודאיקה, ספרים, אמנות, תכשיטים ועוד...

PASAREL - מכירה 20

6.2.17
אמנות, כלי כסף, יואדיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, עתיקות, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 19

28.12.16
מכירה אינטרנטית מבוססת זמן
כלי כסף, תכשיטים, אמנות, יודאיקה, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 18

5.12.16
מכירה מס' 18
אומנות, עתיקות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 17

31.10.16
מכירה פומבית מבוססת זמן

PASAREL - מכירה 16

28.9.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 15

24.8.16
מכירה מבוססת זמן - אמנות, יודאיקה, ספרים, כלי כסף, תכשיטים, אספנות ועוד...

PASAREL - מכירה 14

3.8.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 13

23.6.16

מכירה מבוססת זמן

אומנות, יודאיקה, תכשיטים, כלי כסף, נומיסמטיקה ועוד...

PASAREL - מכירה 12

31.5.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 11

6.4.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 10

9.2.16
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 9

9.12.15
אומנות, כלי כסף, יודאיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 8

9.11.15
אומנות, תכשיטים, כלי כסף, יודאיקה, נומיסמטיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 7

17.9.15
אומנות, כלי כסף, יודאיקה, תכשיטים, נומיסמטיקה ואספנות

PASAREL - מכירה 6

13.7.15
אומנות, כלי כסף, יודאיקה, שנהב ואספנות

PASAREL

19.5.15
כלי כסף, פרטי אספנות, יודאיקה ותכשיטים
נגישות
menu