DYNASTY

רחוב אברהם פררה 1, ירושלים

אני מעוניין לקבל מבית המכירות DYNASTY התראות על מכירות חדשות
מאשר

בית המכירות הוקם לאור התנועה הערה ברחבי הארץ והעולם לרכישה לשימור ולטיפוח פרטי אספנות נדירים וחשובים בידי אנשים פרטיים ומוסדות ציבוריים העוסקים בשימור ההיסטוריה היהודית למחלקותיה.


אנו עוסקים במגוון רחב של תחומים המקיפים את ההוויה היהודית והישראלית: כתבי יד, ספרי קודש החל מראשית ימי הדפוס העברי, תולדות עם ישראל בארץ ובתפוצות, ציונות ואספנות ארצישראלית, שואה ואנטישמיות, מכתבי רבנים ואדמור"ים, מסמכים היסטוריים בעלי חשיבות, גלויות ותצלומים, אמנות יהודית, מפות, ליטוגרפיות ותחריטים, ועוד.


נוסיף כי מתוך עניין בעולם האספנות הפרטית אנו עוסקים גם בפריטים מיוחדים בעלי חשיבות וענין היסטורי כלל עולמי לאו דוקא יהודי.


בית המכירות מציע למכירה פריטים נדירים חשובים ומעניינים, ומקבל להערכה ולמכירה פריטים בודדים, אוספים גדולים, ועזבונות, מתוך עידוד ויצירת תנועה ערה בין מוכרים לקונים בעולם האספנות הפרטית, והשימור ההיסטורי הממוסד ההולכים ומתעצמים בשנים האחרונות.


במרוצת הזמן מלאכת האספנות הולכת ונעשית קשה. עצמים רבים יחודיים הושמדו בשואה האיומה וקהילות יהודיות שהיו מושרשות במשך דורות נעקרו ממקומן או הושמדו. אירופה רוקנה כמעט לחלוטין מאוצרותיה היהודיים. (יצירות אמנות ונכסי תרבות נבזזו באירופה בשיטתיות ובהיקף חסר תקדים מעליית המשטר הנאצי לשלטון ב 1933 ועד לקץ מלחמת העולם השנייה. מאות אלפי חפצים נלקחו באופן בלתי חוקי, לעתים בכוח מבעליהם החוקיים – קרבנות השואה). רבים מהפריטים ששרדו למרות זאת, נרכשו במרוצת הזמן בידי מוזאונים ומוסדות חשובים ברחבי הארץ והעולם. בחלוף השנים מספר האוצרות שניתן לרוכשם פוחת והולך ואלו מספר הקונים הולך ורב. הזיופים הרבים המציפים את השוק אף הם לא מקילים על מלאכת האיסוף.


עם זאת מתוך ניסיוננו אנו מאמינים כי קיים שדה פעולה נרחב לאדם המציב לעצמו מטרה, זה המחונן בעין פקוחה ועירנית, וחדור הכרה והתמדה, לגלות פריטים נדירים ויקרי ערך, אשר למרות היותם יקרי המציאות עדין ניתן למוצאם ולרוכשם על ידי חיפוש יסודי ומעמיק, ולעתים גם בקלות ממה שניתן להעלות על הדעת.

צור קשר עם בית המכירות
טלפון
 
כתובת מייל
026643090
054-7774789


מעוניין לקבל התראה כשיוצא קטלוג חדש של בית המכירות "DYNASTY"?  הגדרת התראות

המכירות הקרובות

מכירות שהסתיימו

DYNASTY - מכירה 11

24.5.21
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חפצי יודאיקה, ספרי קודש, ועוד

DYNASTY - מכירה 10

9.3.21
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד

DYNASTY - מכירה 9

11.1.21
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד

DYNASTY - מכירה 8

4.11.20
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד

DYNASTY - מכירה 7

18.8.20
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד

DYNASTY - מכירה 6

17.6.20
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד

DYNASTY - מכירה 5

1.4.20
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד

DYNASTY - מכירה 4

22.1.20
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד

DYNASTY - מכירה 3

29.10.19
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד

DYNASTY - מכירה 2

30.7.19
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, יודאיקה, ועוד
קטלוג בפורמט pdf

DYNASTY - מכירה 1

14.5.19
ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, ליטוגרפיות, תחריטים, חפצים, ספרי קודש, חב"ד, מכתבי רבנים, כתבי יד, ועוד.