Asta 33 Parte 2

4.8.21
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israele


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!
*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!
*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!
*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.
תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

Maggiori dettagli
L'asta è terminata

237 lotti
Divisi per:
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Vorrei ricevere notifiche da MDLD Auction House sulle nuove aste
Acconsento