Auction 47

Jul 4, 2021
7, Raziel St., Jaffa, Israel

במכירה מס" 47 תוצגנה למכירה יצירות של מיטב אמני ישראל מהמאה ה20 ועד ימינו. במקביל יצירות של אמנים בינלאומיים מובילים.גם במכירה הזו נמכור עבודות מאוספם של פרופסור פנחס ואסתר רבינוביץ ז"ל,   פנחס היה אדם דתי, שבשנות ה50 עלה ארצה מארצות הברית בין היתר לתמוך בבניית והקמת המחשב הראשון בארץ  ב1955 שנקרא ויצק במכון ויצמן. היה חבר קרוב של מיכאל גרוס, מנשה קדישמן, חיותה בהט וכולי. היה אדם צנוע ורחק מפירסום לדברי משפחתו וקרוביו וטעמו האמנותי מוכיח זאת , קווים מינמליסטיים, דלות החומר וגאומטריים מאפיינים את האוסף.במקביל תוצגנה במכירה יצירות מאוספים פרטיים שבחרו לא להחשף.


ישנם מספר יצירות שבחרנו לתת דגש עליהן ואנו ממליצים עליהם לאספנים שביננו:
פריט מס" 4 בלה קאדר
פריט מס" 9 אריה ארוך
פריט מס" 19 מיכל נאמן
ןפריט מס" 29 דוד הנדלר
פריט מס" 33 ישראל הרשברג
פריט מס" 43 מיכאל גרוס
פריט מס" 45 מיכל נאמן
פריט מס" 75 Nikita ALEXEIEV

כחלק מהנהלים, הגלריה לא נוהגת לבטל הצעות מוקדמות קחו זאת בבקשה בחשבון, עמכם הסליחה.

More details
The auction has ended

82 lots
Sort by:
Items in page:
1 2
1 2
I would like to get notifications from Jaffa Gallery about new auctions
I approve