מכונות מפעל עיבוד שבבי

מאי 2024

ימים פתוחים 9/5 16/5 10-15 מחסני ערובה נעמן - צומת אלובין 11 כביש עכו חיפה.

מכירה זו מתקיימת על ידי משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, יחידת החילוט.

ההשתתפות הינה בכפוף לתנאי המכירה

שימו לב שהצעתכם מחייבת ולא ניתן לבטל זכייה.

• במידה ומכירת רכב או מיטלטלין תבוטל מכל סיבה שהיא, פיקדונו של מציע 1 יחולט, דהיינו 10% מהצעתו, וההצעה הזוכה הבאה המחייבת תהיה של מציע מס' 2. ככל שמכירת הרכב למציע מס' 2 תבוטל , יחוייב מציע 2 בתשלום 10% מגובה הצעתו, וההצעה המחייבת החדשה הבאה תהיה של המציע הבא וכך הלאה, עד למכירת הרכב / מיטלטלין או הגעה לגובה הצעה שלא תאושר על ידי יחידת החילוט.

בכל שאלה ניתן לפנות בדואר האלקטרוני salehilut@justice.gov.il

• בתום המכירה ישלחו למציעים הגבוהים הודעות על סיכום הצעות בדואר האלקטרוני. שימו לב כי זו הודעה הראשונית בלבד. לאחר קבלת אישור זכייה סופי מיחידת החילוט, ישלחו לזוכים דואר אלקטרוני, המודיעות על זכייה בפריט והוראות לתשלום. לאחר אישור קבלת התשלום , תשלח לזוכים הודעה נוספת המאשרת את איסוף הפריטים מהמחסן בו נמצא הפריט. את ההנחיות ניתן לראות בעמודי המכירה בפורטל בידספיריט תחת "תצוגת הפריטים" בתפריט העליון.

• אין עמלת מוכר במכירה זו, סכום הזכייה הוא הסכום לתשלום, היה והתקבל אישור זכייה.

מכירת מיטלטלין במשרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, יחידת החילוט מתבצעת באמצעות הגשת הצעות מוקדמות וביצוע התמחרות. המיטלטלין המוצעים למכירה מוצגים בקטלוג המכרז באתר בידספיריט ופתוחים להגשת הצעות מוקדמות באתר החברה. ביום שני, 20.05.2024 שעה 10:00, מבוצעת התמחרות אינטרנטית לכל המיטלטלין המוצעים למכירה. בתום ההתמחרות , מערכת המכירות של יחידת החילוט מבצעת איסוף נתונים של כלל ההצעות שהוגשו – המוקדמות , ובהתמחרות. על המציע הגבוה (זוכה מותנה) להמתין להודעת אישור זכייה סופי ברכב/מיטלטלין מיחידת החילוט. במקביל יישלח מייל ע"י חברת בידספיריט המעדכנת את המציעים הגבוהים בהתמחרות כי הם זוכים מותנים בפריט ועליהם להמתין לאישור זכיה סופי של היחידה. ועדת המכירות של משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, יחידת החילוט מתכנסת לאחר מכן בכדי לקבל החלטות מכירה או אי-מכירה לפריטים , בהתאם למצבם המשפטי בתיקים המשפטיים השונים. יובהר כי זוכה סופי בפריט מיטלטלין הינו המציע בעל ההצעה הגבוהה ביותר לאחר שקלול כלל שהוגשו, ובלבד שאושר וקיבל הודעת זכיה סופית מיחידת החילוט, בלבד.

למידע נוסף
להשתתפות במכירה החיה והשארת הצעות מוקדמות -  כניסה  /  הרשמה

104 פריטים
מיין לפי:
פריטים בעמוד:
1 2 3
1 2 3
אני מעוניין לקבל מבית המכירות משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, יחידת החילוט התראות על מכירות חדשות
מאשר
נגישות
menu